O Lemniskátě

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací na Praze 2, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky.

Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. Usilujeme o to, aby zde naši zaměstnanci nacházeli své sebepotvrzení v práci, získávali nové manuální a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, že jsou součástí skupiny lidí, která má na zřeteli individuální potřeby každého jednotlivce a přitom spolu tvořili celistvé společenství.

Tým lidí, kteří se spolupodílí na chodu chráněného pracoviště se hlásí k základnímu lidskému právu člověka žít v takových podmínkách, které mu umožní rozvinout své kvality a naplnit svůj život smyslem. Naši společnou práci vedeme tak, aby každý z nás bez rozdílu mohl dál rozvíjet své schopnosti a možnosti, díky kterým se může smysluplně uplatnit a naší společnosti tím darovat to nejlepší ze sebe.

Společná fotografie

Organizace vznikla na základě impulsu Městské části Prahy 2 a je v provozu od dubna roku 2011. Slavnostním otevřením, které se konalo 14. června 2011, jsme oficiálně zahájili provoz. Svou účastí nás podpořilo mnoho lidí a celou akci podpořil a s humorem provázel Jaroslav Dušek.

Naše pracovní prostory se nacházejí na pražských Vinohradech, jsou zcela bezbariérové a pracovní místa jsou uzpůsobena k zaměstnávání osob s postižením.

Od svého založení je chráněné pracoviště Lemniskáta členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR, který si klade za cíl vzájemnou spolupráci na poli sociální terapie a pedagogiky, celoživotní studium a vědomou práci a obohacování se životními a profesionálními zkušenostmi svých členů.

Členové spolku bez výjimky vycházejí z anthroposofického pohledu na člověka (řec. anthrópos-člověk, sofia-moudrost). Základem veškeré práce je vědomí toho, že každý člověk je nenahraditelnou bytostí, která právě svou jedinečností obohacuje lidské společenství. Pojem postižení se ve světle tohoto pohledu stává relativním, stejně jako pojem terapeut.

Dvoustupňová vnitřní organizace

Výrobní dílna

V provozu je od jara 2011 v současné době zaměstnává 16 lidí (stav duben 2020) se zdravotním postižením, kteří s pomocí asistentů vyrábějí především specifické školní sešity pro waldorfské školy, ručně vázané notesy, papírové tašky, přání a další.

Umělecká dílna

Samostatně funguje od podzimu roku 2013. Umělecká dílna je v současném okamžiku místem, kde se nově příchozí, pomalu a za pomoci individuální asistence, postupně navyknou na pracovní rytmus a práci v kolektivu. Momentálně zaměstnává umělecká dílna 2 lidi se zdravotním postižením, pracují spolu s jedním asistentem a věnují se ručnímu potisku a jiným dekoracím výrobků.

Exkurze pro školy

Od roku 2012 vedeme Program exkurzí pro školy - Boříme bariéry. Program propojuje naše chráněné pracoviště s veřejností a zprostředkovává setkání různých skupin ve spojení s kreativní tvorbou.

Lidé

Andrea Slováková

Andrea Slováková

vedoucí umělecké dílny

Polygrafie Praha – obor reprodukční grafik
Pražská fotografická škola (3-leté večerní studium)
Praxe v grafických studiích a ateliérech
Praxe s mládeží ve volnočasových aktivitách

Vlasta Urbanová

Vlasta Urbanová

ředitelka, fundraising

Absolventka UJEP, Pedagogická fakulta Ústí nad Labem
Lektorka programu Jeden svět na školách - Společnost člověk v tísni
Činná v neziskové organizaci Anaon
Absolvovala studia Metodik prevence sociálně-patologických jevů na UK Praha a Výchovné poradenství na TU Liberec

Helena Palečková

Helena Palečková

asistentka na dílně

Absolventka střední ekonomické školy
Teď v důchodu
Předtím dlouholetá bankovní úřednice
Absolventka rekvalifikačního kurzu na sociálního pracovníka pro lidi se zdravotním postížením

Andrea Koutná

Andrea Koutná

zástupkyně ředitelky ve věcech personálních, asistentka

Roční výměnný studijní pobyt v USA, ESF MÚ Brno
Obchodní podnikání, marketingová specialistka v komerční sféře
Akademia TABOR – studium sociálně-umělecké terapie a léčebné pedagogiky a studium arteterapie

 

Petr Hirsch

Petr Hirsch

správa e-shopu a vše kolem počítačů

Pochází ze Dvora Králové nad Labem odkud vyrazil v červnu 2010 na pěší pouť do Santiaga de Compostela a pokračoval přes Řím do Jeruzaléma.

Miluje pěší putování, svoji dceru, pobyt v přírodě a svobodu.

Začátkem roku 2019 spustil lemniskátí e-eshop a v dílně se stará o veškeré technické záležitosti kolem počítačů.

Krom práce u nás organizuje a provádí poutníky po trasách u nás i v zahraničí. Více u na www.pout.eu nebo v medailonku České televize - Cesty víry.

Richard Kamenský

Richard Kamenský

asistent na dílně

Absolvent pedagogické fakulty Univerzity Konštantina filozofa v Nitře, obor psychologie a výtvarná výchova. 17 let pracoval jako učitel. Ve volných chvílích se věnuje psaní poezie, kreslení a čtení.

Iva Barešová

Iva Barešová

asistentka na dílně

bude doplněno

Martina Parkanová

Martina Parkanová

asistentka na dílně

bude doplněno

Výroční zprávy