translations.headings.offer

translations.headings.offer_sub

translations.headings.why

translations.headings.first_hand

Po zkušenostech s exkurzemi školáků na jaře 2012 a jejich více než pozitivní zpětné vazbě v roce 2013 spouštíme nový program, jehož prostřednictvím bychom rádi našim školákům umožnili setkat se s lidmi s postižením při návštěvě našeho chráněného pracoviště. Naší snahou bude přiblížit takovéto zařízení dětem a za asistence našich klientů jim umožnit vyzkoušet si základní knihvazačskou techniku při vlastnoruční výrobě sešitu. Výrobky si pak děti budou moci odnést domů.

translations.headings.connect

V dnešní hektické a materiální době mají děti velmi málo příležitostí setkat se s částí našich spoluobyvatel, které naše společnost vymezuje pod nálepkou handicapovaní. Cílem programu Boříme bariéry je propojení chráněného pracoviště s veřejností a zprostředkování takovéhoto setkání ve spojení s kreativní tvorbou za asistence našich klientů. V rámci exkurze v naší dílně děti uvidí, že lidé s postižením dokáží tvořit krásné věci, samostatně pracovat a něco je naučit.

translations.headings.bariers

V naší společnosti se často setkáváme se strachem z kontaktu s lidmi s handicapem, ať už je postižení jakékoliv (fyzické, psychické či mentální). Ne každý má příležitost se s osobami s postižením blíže seznámit. Důsledkem je, že lidé se často náhodnému kontaktu s osobami s postižením raději vyhnou. Důvodem je strach z neznámého a v nezanedbatelné míře neinformovanost a nedostatek zkušeností. Osobní zkušenost a setkání s neznámým boří naše hranice, rozpouští náš strach, spojuje nás s ostatními a často nás až nečekaně mnoho obohacuje. Poznáním, že i osoby s postižením jsou lidé jako my, srdeční, se smyslem pro humor a potřebou užitečnosti jejich práce, se vzájemně přibližujeme ke světu bez bariér.

translations.headings.schedule

9:00 - 9:15 Příchod. Vzájemné představení, rozdělení do dvou skupin.
Skupina A
9:15 - 9:45 Praktická část - výroba vlastního sešitu formátu A4 za asistence našich zaměstnanců.
9:45 - 10:15 Teoretická část - povídání o papíru, lesu, dřevě a ekologii.
Skupina B
9:15 - 9:45 Teoretická část - povídání o papíru, lesu, dřevě a ekologii.
9:45 - 10:15 Praktická část - výroba vlastního sešitu formátu A4 za asistence našich zaměstnanců.

translations.headings.price

Cena za žáka je 60,- Kč.

Od dubna do září exkurze neprobíhají. Vyrábíme sešity pro školy a neměli bychom bohužel dostek času se Vám věnovat. Děkujeme za pochopení

K občerstvení Vám připravíme šťávu, vodu, čaj a pro pedagogický dozor kávu.

DÍLNA DISPONUJE OMEZENOU KAPACITOU, EXKURZE PŘIPRAVUJEME PRO 16 ŽÁKŮ, MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ JE V NUTNÉM PŘÍPADĚ 19.

JAKMILE JE POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ 20 A VÍCE, JE TŘEBA VYTVOŘIT DVĚ SKUPINY, KTERÉ PŘIJDOU V RŮZNÝCH DNECH.

VĚTŠÍ POČET OSOB V PROSTORÁCH CHRÁNĚNÉ DÍLNY, STEJNĚ JAKO PRODLOUŽENÝ ČAS EXKURZE NEMUSÍ BÝT PRO NAŠE ZAMĚSTANCE VŽDY PŘÍJEMNÝ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!