translations.headings.support


Společná cesta se může rozvíjet mnoha různými směry a je jen na vás, který si vyberete. Případné dárce budeme prezentovat ve výroční zprávě a na webových stránkách. Za jakoukoliv formu podpory děkujeme.

translations.headings.contribution

Naší dílně můžete pomoci finančně zasláním libovolné finanční částky na konto č. 2301009702/2010. Jakákoliv finanční částka bude pro nás velikou pomocí. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte „dar na provoz“.

translations.buttons.contribution

translations.headings.community

Víc než žádat o granty u anonymních institucí se nám zamlouvá představa obklopit se konkrétními podporovateli, se kterými bychom se mohli vídat na našich akcích, beneficích nebo při práci u nás v dílně. I když se bez podpory větších organizací neobejdeme, cesta osobních kontaktů s našimi příznivci je ta, kterou bychom chtěli jít především. Kdokoli z vás se může stát členem Společenství přátel Lemniskáty, stačí vyplnit přihlášku.

translations.buttons.application_form

translations.headings.volunteering

Dobrovolníci u nás byli vždy velice vítáni. Zájemci se u nás zapojí v běžném provozu „na dílně“, naučí se výrobním technikám a postupně se přiblíží i k přímé asistenční.práci s našimi zaměstnanci. Dobrovolníci se však mohou zapojit i mnohými jinými způsoby a obohatit nás o své zkušenosti, přinést nové impulsy.

translations.buttons.write

translations.headings.givt

Nakupujte ve svých oblíbených e-shopech a část vaší útraty půjde nám. Nezaplatíte ani korunu navíc.

translations.buttons.work

translations.headings.onetime_contribution

DE - Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. Usilujeme o to, aby zde naši zaměstnanci nacházeli své sebepotvrzení v práci, získávali nové manuální a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, že jsou součástí skupiny lidí, která má na zřeteli individuální potřeby každého jednotlivce a přitom spolu tvořili celistvé společenství.

translations.headings.companies

translations.headings.employees_lending

Firmy mohou pomoci „zapůjčením“ svých odborníků z oblasti fundraisingu, marketingu, public relations, účetnictví, práva či IT, a to formou dobrovolnictví, spolupráce na konkrétním projektu, jednorázové či pravidelné výpomoci v konkrétních odborných oblastech.

translations.headings.facultative_compensation

Tedy aktivní podpora chráněných pracovišť nákupem jejich zboží nebo služeb jejich zaměstnanců ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP. Podpořte i naše pracoviště svým nákupem, zajistíte se tak nejen splnění Vaší zákonné povinnosti, zároveň však pomůžete i nám - dáte práci lidem, kteří velmi těžko hledají pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce.

translations.headings.workspace_adoption

Firmy mohou pomoci naší finanční situaci pokrytím nákladů na mzdu jednoho či více klientů na libovolně dlouhou dobu (min 1 měsíc).