Lemniskáta

Life without bariers, NGO

EN - Jsme nestátní neziskovou organizací, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením.

Consider supporting us

EN - Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. Usilujeme o to, aby zde naši zaměstnanci nacházeli své sebepotvrzení v práci, získávali nové manuální a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, že jsou součástí skupiny lidí, která má na zřeteli individuální potřeby každého jednotlivce a přitom spolu tvořili celistvé společenství.

News from our workshop