ŤUPÁNÍ VE ŠKOLE...


...v Jindřichovicích žáčky od 6 do 12 let i jejich paní učitelky zaujalo. Práce na záložkách a zdobení sešitů se nakonec rozběhly jinak, než bylo zamýšleno, ale i v tom je kouzlo škol, kde děti dostávají prostor pro práci nikoli podle předlohy, ale podle svého.... Vznikla tak zcela nová pojetí práce přes šablonu, kontrolu nad čistotou štětců a nemícháním barev jsme brzy vzdali, hlavně že nálada byla povšechně povznesená.... :-)

Dílna s Lemniskátou | Mateřská škola | Jindřichovice pod Smrkem
Odkaz na ŤUPÁNÍ VE ŠKOLE na webových stránkách www.jindrichovice.cz.

Did you enjoy the article?