Projects

ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM

Do podzimní výzvy ČSOB jsme se přihlásili s naším projektem exkurzí pro školy, jehož součástí je sázení stromů  - náhradou za papír, který spotřebujeme na naše produkty. Postoupili jsme do finále a 6. ledna letošního roku skončila možnost na projekt přispět. Velmi si vážíme všech, kteří nás podpořili, a umožnili tak získat i další podporu od ČSOB - celkem jsme za exkurze a sázení stromků získali 112 027 Kč. Všem patří náš velký dík. :-)

LEMNISKÁTA SÁZELA DALŠÍ STROMY

...tentokrát v Riegrových sadech, opět za podpory firmy Gartensta a ve spolupráci s Městskou částí Prahy 2. Stromky dodala firma Agarden z Mnichova Hradiště - Bosně a celou akci režíroval kamarád Tomáš Wezner. Všem patří velký dík.

SÁZELY I ŠKOLY

Děti, které se se svou třídou v průběhu tohoto školního roku zúčastnily v rámci projektu Boříme bariéry exkurze v naší dílně, dostaly i šanci vysadit si za spotřebovaný papír strom. Zima trvala dlouho, ale nakonec jsme se dočkali a dostali pokyn, že v půlce dubna můžeme sázet. Naše dílna si zasadila lípu, o tom jsme už psali. Další stromky pak už sázely děti: z Waldorfské základní školy Dědina sakuru a okrasnou jabloň, školáci z WŠ Letohradská černý topol, ozdobnou jablůňku usadily do předem vykopaných jam i děti z MŠ Vidoule a ze ZŠ v Zákolanech, exotický lyriovník tulipánokvětý přijeli zasadit žáci úvalské školy Heuréka. Sluníčko svítilo, všechno vonělo a sázení se s pomoci firmy Gartensta opravdu vydařilo. Snad se stejně bude dařit i mladým stromkům.

POSLEDNÍ JARNÍ SÁZENÍ

Dnes jsme zasadili v rámci projektu Od papíru ke stromu a zpátky poslední dva stromky - zase v Riegrových sadech, ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 a s podporou projektu ČSOB pomáhá regionům. Odborníci z Gartensty nám pomohli při zasazení dubu a katalpy trubačovité, lopatami se oháněli Péťa, Ríša a Martin. Další stromky vrátíme přírodě za spotřebovaný papír zase až na podzim. Děkujeme Tomášovi Werznerovi za pomoc při zajištění stromků a jejich dopravě ...i všem výše jmenovaným. :-)