Nabídka exkurzí a workshopů

VŠECHNY EXKURZE NABÍZÍME I PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST.

Proč přijít?

Na vlastní kůži

Po zkušenostech s exkurzemi školáků na jaře 2012 a jejich více než pozitivní zpětné vazbě v roce 2013 spouštíme nový program, jehož prostřednictvím bychom rádi našim školákům umožnili setkat se s lidmi s postižením při návštěvě našeho chráněného pracoviště. Naší snahou bude přiblížit takovéto zařízení dětem a za asistence našich klientů jim umožnit vyzkoušet si základní knihvazačskou techniku při vlastnoruční výrobě sešitu. Výrobky si pak děti budou moci odnést domů.

Propojujeme

V dnešní hektické a materiální době mají děti velmi málo příležitostí setkat se s částí našich spoluobyvatel, které naše společnost vymezuje pod nálepkou handicapovaní. Cílem programu Boříme bariéry je propojení chráněného pracoviště s veřejností a zprostředkování takovéhoto setkání ve spojení s kreativní tvorbou za asistence našich klientů. V rámci exkurze v naší dílně děti uvidí, že lidé s postižením dokáží tvořit krásné věci, samostatně pracovat a něco je naučit.

Boříme bariéry

V naší společnosti se často setkáváme se strachem z kontaktu s lidmi s handicapem, ať už je postižení jakékoliv (fyzické, psychické či mentální). Ne každý má příležitost se s osobami s postižením blíže seznámit. Důsledkem je, že lidé se často náhodnému kontaktu s osobami s postižením raději vyhnou. Důvodem je strach z neznámého a v nezanedbatelné míře neinformovanost a nedostatek zkušeností. Osobní zkušenost a setkání s neznámým boří naše hranice, rozpouští náš strach, spojuje nás s ostatními a často nás až nečekaně mnoho obohacuje. Poznáním, že i osoby s postižením jsou lidé jako my, srdeční, se smyslem pro humor a potřebou užitečnosti jejich práce, se vzájemně přibližujeme ke světu bez bariér.

Doporučený harmonogram

9:00 - 9:15 Příchod. Vzájemné představení, rozdělení do dvou skupin.
Skupina A
9:15 - 9:45 Praktická část - výroba vlastního sešitu formátu A4 za asistence našich zaměstnanců.
9:45 - 10:15 Teoretická část - povídání o papíru, lesu, dřevě a ekologii.
Skupina B
9:15 - 9:45 Teoretická část - povídání o papíru, lesu, dřevě a ekologii.
9:45 - 10:15 Praktická část - výroba vlastního sešitu formátu A4 za asistence našich zaměstnanců.

Cena a další informace

Cena za žáka je 59,- Kč.

Od dubna do září exkurze neprobíhají. Vyrábíme sešity pro školy a neměli bychom bohužel dostatek času se Vám věnovat. Děkujeme za pochopení.

K občerstvení Vám připravíme šťávu, vodu, čaj a pro pedagogický dozor kávu.