Program exkurzí/workshopů

Všechny exkurze nabízíme i pro širší veřejnost.

Od dubna do září exkurze neprobíhají. Vyrábíme sešity pro školy a neměli bychom bohužel dostek času se Vám věnovat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás opět na podzim.

„Boříme bariéry“

NA VLASTNÍ KŮŽI - Po zkušenostech s exkurzemi školáků na jaře 2012 a jejich více než pozitivní zpětné vazbě v roce 2013 spouštíme nový program, jehož prostřednictvím bychom rádi našim školákům umožnili setkat se s lidmi s postižením při návštěvě našeho chráněného pracoviště. Naší snahou bude přiblížit takovéto zařízení dětem a za asistence našich klientů jim umožnit vyzkoušet si základní knihvazačskou techniku při vlastnoruční výrobě sešitu. Výrobky si pak děti budou moci odnést domů.

PROPOJUJEME - V dnešní hektické a materiální době mají děti velmi málo příležitostí setkat se s částí našich spoluobyvatel, které naše společnost vymezuje pod nálepkou handicapovaní. Cílem programu Boříme bariéry je propojení chráněného pracoviště s veřejností a zprostředkování takovéhoto setkání ve spojení s kreativní tvorbou za asistence našich klientů. V rámci exkurze v naší dílně děti uvidí, že lidé s postižením dokáží tvořit krásné věci, samostatně pracovat a něco je naučit.

BOŘÍME BARIÉRY - V naší společnosti se často setkáváme se strachem z kontaktu s lidmi s handicapem, ať už je postižení jakékoliv (fyzické, psychické či mentální). Ne každý má příležitost se s osobami s postižením blíže seznámit. Důsledkem je, že lidé se často náhodnému kontaktu s osobami s postižením raději vyhnou. Důvodem je strach z neznámého a v nezanedbatelné míře neinformovanost a nedostatek zkušeností. Osobní zkušenost a setkání s neznámým boří naše hranice, rozpouští náš strach, spojuje nás s ostatními a často nás až nečekaně mnoho obohacuje. Poznáním, že i osoby s postižením jsou lidé jako my, srdeční, se smyslem pro humor a potřebou užitečnosti jejich práce, se vzájemně přibližujeme ke světu bez bariér.

NAVRHOVANÝ PROGRAM EXKURZE

08:55 Příchod 5 minut před zahájením programu
09:00 Začátek programu, společné pozdravení a rozdělení do pracovních skupin
Seznámení se s dílnou a jejími pracovníky, provozem a vybavení dílny

SKUPINA I
09:10 - 09:45 Teoretická část – povídání o papíru, ekologii, výrobě sešitů, postupech a možnostech dalších výrobků
09:45 - 10:00 Svačina
10:00 - 11:00 Praktická část - vlastnoruční výroba sešitů a možnost odnést si své výrobky domů

SKUPINA II
09:10 - 10:00 Praktická část – vlastnoruční výroba sešitů a možnost odnést si své výrobky domů
10:00 - 10:15 Svačina
10:15 - 11:00 Teoretická část – povídání o papíru, ekologii, výrobě sešitů, postupech a možnostech dalších výrobků

11:30 Závěr a odchod z dílny

Cena za žáka je 59,- Kč.

Rádi s Vámi sestavíme harmonogram dne podle Vašich potřeb. Naším jediným omezením je kapacita dílny, která pojme maximálně 16 dětí. Běžnou třídu je tedy potřeba rozdělit na dvě části, například do dvou dnů. Jsme však otevřeni domluvě a v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či alternativních návrhů nás neváhejte kontaktovat.

K občerstvení Vám připravíme šťávu, vodu, čaj a pro pedagogický dozor kávu.

Kontaktní formulář

baner-exkurze

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.
IČO: 28966414
Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2
telefon: 224 283 670
email: info@lemniskata.cz
web: www.lemniskata.cz