Kontakty

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.
IČO: 28966414
Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2
telefon: 224 283 670
email: info@lemniskata.cz
web: www.lemniskata.cz
číslo účtu: 2301009702/2010
Jsme na Facebooku

Realizační tým

Radka Michálková (zakladatelka a ředitelka o.p.s.):: Akademie sociálního umění Tabor - sociální umění a léčebná pedagogika (5-leté denní studium), praxe Ignis (chráněná dílna Praha 2), učitelka ve waldorfské mateřské škole Praha 3 - dvouletý seminář wal dofské pedagogiky pro předškolní věk, seminář sociálního pracovníka pro lidi se zdravotním postižením a seniory, Akademie sociálního umění Tabor - arteterapie (4-leté dálkové studium – probíhá)

Vlasta Urbanová (asistentka na dílně, fundraising): absolventka UJEP, Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, lektorka programu Jeden svět na školách - Společnost člověk v tísni, činná v neziskové organizaci Anaon, absolvovala studia Metodik prevence sociálně-patologických jevů na UK Praha a Výchovné poradenství na TU Liberec.

Jana Perglová (asistenktka na dílně): konzervatoř Praha (obor housle), učitelka v LŠU a v mateřské škole, aktivní hudebnice, seminář sociálního pracovníka pro lidi se zdravotním postižením a seniory.

Andrea Slováková (vedoucí umělecké dílny): Polygrafie Praha – obor reprodukční grafik, Pražská fotografická škola (3-leté večerní studium), praxe v grafických studiích a ateliérech, praxe s mládeží ve volnočasových aktivitách.

Helena Palečková (asistentka na dílně): absolventka střední ekonomické školy, teď v důchodu, předtím dlouholetá bankovní úřednice, absolventka rekvalifikačního kurzu na sociálního pracovníka pro lidi se zdravotním postížením.

Vladislava Jirušová (fundraising, správa webu a Facebookové stránky): absolventka Fakulty humanitních studií UK a kvalifikačního kurzu Profesionální fundraiser, bývalá koordinátorka ekologické výchovy v Českém svazu ochránců přírody, fundraiserka v neziskových organizacích.

Andrea Koutná: Ekonomicko – správní fakulta, MU Brno – Ekonomika a management, Akademie sociálního umění Tabor - léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie (5-ti leté dálkové studi um), Akademie sociálního umění Tabor - arteterapie (4-leté dálkové studium – probíhá), t.č. na mateřské dovolené

Kontaktní formulář

baner-exkurze

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.
IČO: 28966414
Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2
telefon: 224 283 670
email: info@lemniskata.cz
web: www.lemniskata.cz
číslo účtu: 2301009702/2010