O nás

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací na Praze 2, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky.

Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. Usilujeme o to, aby zde naši zaměstnanci nacházeli své sebepotvrzení v práci, získávali nové manuální a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, že jsou součástí skupiny lidí, která má na zřeteli individuální potřeby každého jednotlivce a přitom spolu tvořili celistvé společenství.

Tým lidí, kteří se spolupodílí na chodu chráněného pracoviště se hlásí k základnímu lidskému právu člověka žít v takových podmínkách, které mu umožní rozvinout své kvality a naplnit svůj život smyslem. Naši společnou práci vedeme tak, aby každý z nás bez rozdílu mohl dál rozvíjet své schopnosti a možnosti, díky kterým se může smysluplně uplatnit a naší společnosti tím darovat to nejlepší ze sebe.

Organizace vznikla na základě impulsu Městské části Prahy 2 a je v provozu od dubna roku 2011. Slavnostním otevřením, které se konalo 14. června 2011, jsme oficiálně zahájili provoz. Svou účastí nás podpořilo mnoho lidí a celou akci podpořil a s humorem provázel Jaroslav Dušek.

Naše pracovní prostory se nacházejí na pražských Vinohradech, jsou zcela bezbariérové a pracovní místa jsou uzpůsobena k zaměstnávání osob s postižením.

spolecna_panorama.jpg

Naše dílna jde cestou dvoustupňové vnitřní organizace

1. stupeň - Výrobní dílna - je v provozu od jara 2011 v současné době zaměstnává 11 lidí se zdravotním postižením, kteří s pomocí asistentů vyrábějí především specifické školní sešity pro waldorfské školy, ručně vázané notesy, papírové tašky, přání a další.

2. stupeň - Umělecká dílna – samostatně funguje od podzimu roku 2013. Umělecká dílna je v současném okamžiku místem, kde se nově příchozí, pomalu a za pomoci individuální asistence, postupně navyknou na pracovní rytmus a práci v kolektivu. Momentálně zaměstnává umělecká dílna 2 lidi se zdravotním postižením, pracují spolu s jedním asistentem a věnují se ručnímu potisku a jiným dekoracím výrobků.

Konečným cílem zůstává vytvoření jednoho společenství, které bude navzájem provázáno těsnou spoluprací a společným životem.

Program exkurzí pro školy - Boříme bariéry

Od roku 2012 vedeme Program exkurzí pro školy - Boříme bariéry. Program propojuje naše chráněné pracoviště s veřejností a zprostředkovává setkání různých skupipn ve spojení s kreativní tvorbou.

Spolek pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR

Od svého založení je chráněné pracoviště Lemniskáta členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR, který si klade za cíl vzájemnou spolupráci na poli sociální terapie a pedagogiky, celoživotní studium a vědomou práci a obohacování se životními a profesionálními zkušenostmi svých členů.

Členové spolku bez výjimky vycházejí z anthroposofického pohledu na člověka (řec. anthrópos-člověk, sofia-moudrost). Základem veškeré práce je vědomí toho, že každý člověk je nenahraditelnou bytostí, která právě svou jedinečností obohacuje lidské společenství. Pojem postižení se ve světle tohoto pohledu stává relativním, stejně jako pojem terapeut.

Správní rada

Mgr. Kohoutková Dagmar - předsedkyně Správní rady
Bc. Beránková Hana – členka Správní rady
Čagánek Michal - člen Správní rady

Dozorčí rada

Mgr. Řemínek Tomáš – předseda Dozorčí rady
Ing. Herremans Kateřina – členka Dozorčí rady
Papežová Jana – členka Dozorčí rady

baner-exkurze

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.
IČO: 28966414
Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2
telefon: 224 283 670
email: info@lemniskata.cz
web: www.lemniskata.cz