Setkání dárců a podporovatelů Lemniskáty

23. února 2017

Ve čtvrtek v podvečer jsme uspořádali setkání s dárci a podporovateli Lemniskáty. Náš dík jim tak patří ještě jednou, tentokrát za to, že nám pomohli vytvořit báječnou atmosféru a společně prožít krásné chvíle. Zahráli jsme si pohádku, pojedli, popili, popovídali. Znovu jsme mohli zakusit, jak jsou lidé, kteří nás podporují srdeční, spontání a veselí. Vážíme si jich zdaleka ne pouze proto, že nám pomáhají udržet v chodu naši dílničku. Jsme s nimi moc rádi a doufáme, že při dalších setkáních budou moci přijít i ti, kteří to tentokrát nestihli.

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s. | IČO: 28966414
Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: 224 283 670 | E-mail: info@lemniskata.cz
Číslo účtu: 2301009702/2010
NAVŠTIVTE NÁŠ FACEBOOKOVÝ PROFIL