5 % pro stromy

V sázení stromů budeme pokračovat

Na podzim letošního roku jsme spolu s dětmi, které se zúčastnily exkurze v naší dílně a zároveň ekovýchovného programu s ní spojeného, zasadili 10 stromů. Akce se moc líbila jak dětem a pedagogů tak i našim zaměstnancům. Máme v úmyslu se sázením pokračovat a hledáme finanční prostředky pro realizaci tohoto programu. Jedněmi z podporovatelů se stanou Melanie a Štěpán Matějkovi (Síla pro život), kteří z každého prodaného výtisku knihy Divoká kuchařka věnují 5% pro naše stromy. Za to jim patří naše velké poděkování.

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s. | IČO: 28966414
Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: 224 283 670 | E-mail: info@lemniskata.cz
Číslo účtu: 2301009702/2010
NAVŠTIVTE NÁŠ FACEBOOKOVÝ PROFIL