Aukce - poděkování

Katalog prodaných děl

Milí přátelé,
s týdenním zpožděním zveřejňujeme výsledky aukce pro Lemniskátu, která se konala 22. dubna v Divadle Kampa.
 
Předně je třeba říci, že letos přišlo méně lidí, nejen na benefici celou, ale především na aukci. Přesto se všechna díla vydražila a naladění všech přítomných bylo skvělé. Velký dík Jardovi Duškovi, který celou aukci moderoval, a všem přítomným, kteří skutečně přišli naši chráněnou dílnu podpořit. Přímo v sobotu jsme narychlo spočítali, že aukce vynesla něco kolem 70 tisíc. Po definitivním sečtení a spolu s prodejem drobných děl po aukci jsme získali přesně 98 780 Kč. Pro velké množství darovaných děl jsme některá z nich museli zařadit do tiché aukce, která ovšem významně obohatila celý výtěžek. Takže nádhera a velký dík všem, těm, co svými díly přispěli, i těm, kteří si je pak zakoupili.
 
Nejvyšší položku přineslo do aukce dílo Jiřího Žlebka - sice jsme nedosáhli na vyvolávací cenu, ale nakonec tichou akcí jsme získali 14 300 Kč. Protože znám Jirkův názor, přistoupili jsme na tuto možnost - Jiří nám vždy chce přispět pokud možná co nejvíce, dílo nám tedy zůstane, abychom na částku, na kterou si ho cení, dosáhli. Teď jsme téměř na polovině a tyto peníze za Vzlet už fyzicky máme.
 
Zde je k dispozici katalog s vyvolávacími i konečnými cenami (ty jsou uvedeny červeně). Sešlo se nakonec hodně prací, některé jsme dávali do přímého prodeje po aukci, aby  si udělali radost i ti, kteří byli v aukci přebiti těmi movitějšími. Pokud si autor vyvolávací cenu vyloženě neurčil, snažili jsme se začínat na relativně nízkých vyvolávacích cenách, protože víme, že se benefice účastní naši přátelé, kteří nepatří mezi lidi s vyšším příjmem.
 
Z celého dne i z aukce samotné jsme byli nadšení. Částka, která se vydražila, je pro nás velkým přínosem, vy, kteří pracujete v neziskovce typu chráněná dílna, víte, jak velká pomoc to pro nás je.
 
Děkujeme za podporu, v případě mnohých z vás za opakovanou, a přejeme vám všem vlídné dny.

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s. | IČO: 28966414
Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: 224 283 670 | E-mail: info@lemniskata.cz
Číslo účtu: 2301009702/2010
NAVŠTIVTE NÁŠ FACEBOOKOVÝ PROFIL