Dárci

Vážíme si veškeré finanční i nefinanční podpory a pomoci, které se nám dostalo a dostává, a velmi také děkujeme všem, kdo k chodu Lemniskáty dobrovolně, bez nároku na honorář přispěli a přispívají.