Nabídka exkurzí a workshopů

VŠECHNY EXKURZE NABÍZÍME I PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST.

Proč přijít?

Na vlastní kůži

Po zkušenostech s exkurzemi školáků na jaře 2012 a jejich více než pozitivní zpětné vazbě v roce 2013 spouštíme nový program, jehož prostřednictvím bychom rádi našim školákům umožnili setkat se s lidmi s postižením při návštěvě našeho chráněného pracoviště. Naší snahou bude přiblížit takovéto zařízení dětem a za asistence našich klientů jim umožnit vyzkoušet si základní knihvazačskou techniku při vlastnoruční výrobě sešitu. Výrobky si pak děti budou moci odnést domů.

Propojujeme

V dnešní hektické a materiální době mají děti velmi málo příležitostí setkat se s částí našich spoluobyvatel, které naše společnost vymezuje pod nálepkou handicapovaní. Cílem programu Boříme bariéry je propojení chráněného pracoviště s veřejností a zprostředkování takovéhoto setkání ve spojení s kreativní tvorbou za asistence našich klientů. V rámci exkurze v naší dílně děti uvidí, že lidé s postižením dokáží tvořit krásné věci, samostatně pracovat a něco je naučit.

Boříme bariéry

V naší společnosti se často setkáváme se strachem z kontaktu s lidmi s handicapem, ať už je postižení jakékoliv (fyzické, psychické či mentální). Ne každý má příležitost se s osobami s postižením blíže seznámit. Důsledkem je, že lidé se často náhodnému kontaktu s osobami s postižením raději vyhnou. Důvodem je strach z neznámého a v nezanedbatelné míře neinformovanost a nedostatek zkušeností. Osobní zkušenost a setkání s neznámým boří naše hranice, rozpouští náš strach, spojuje nás s ostatními a často nás až nečekaně mnoho obohacuje. Poznáním, že i osoby s postižením jsou lidé jako my, srdeční, se smyslem pro humor a potřebou užitečnosti jejich práce, se vzájemně přibližujeme ke světu bez bariér.

Doporučený harmonogram

9:00 - 9:15

Příchod. Vzájemné představení, rozdělení do dvou skupin.

Skupina A
9:15 - 9:45

Praktická část - výroba vlastního sešitu formátu A4 za asistence našich zaměstnanců.

9:45 - 10:15

Teoretická část - povídání o papíru, lesu, dřevě a ekologii.

Skupina B
9:15 - 9:45

Teoretická část - povídání o papíru, lesu, dřevě a ekologii.

9:45 - 10:15

Praktická část - výroba vlastního sešitu formátu A4 za asistence našich zaměstnanců.

Cena a další informace

Od května do poloviny září exurze pro školy nepořádáme, soustředíme se všemi svými silami na vyřízení zakázek do škol, které musí mít do 1. září sešity hotové. Děkujeme za pochopení.

Cena za žáka je 60,- Kč.

K občerstvení Vám připravíme šťávu, vodu, čaj, pro pedagogický dozor kávu.